كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) من آدمها رو با اسمشون نمي شناسم شما چي ؟

من آدمها رو با اسمشون نمي شناسم شما چي ؟
[ شناسنامه ]
سال صرفه جويي در مصرف غم و غصه و راهکار ها ...... جمعه 88/2/4
وسيله دگرگون ساختن گيتي ، خودت هستي ! ...... جمعه 88/2/4
سخني از چاپلين ...... جمعه 88/2/4
شعر ناگفته عشق - قيصر امين پور ...... جمعه 88/2/4
شعري عاشقانه و رياضي وار از يک رياضي دان ايراني ...... جمعه 88/2/4
سال نو مي شود ...... جمعه 87/12/30
در کنار خانه خدا ...... جمعه 87/11/4
مواظب آينده باش ...... جمعه 87/11/4
ارتباط آنلاين با محبوب ...... جمعه 87/11/4
لهجه باران ...... جمعه 87/11/4
خوب گوش بده صدايي از اون دور دستها مياد ... ...... دوشنبه 87/10/9
يادت باشه غدير رو با قاف ننويسي ! ...... چهارشنبه 87/9/27
وقتي کامپوتر هنگ مي‌کند! شما بگيد بايد چي کار کنيم ؟؟ ...... جمعه 87/8/17
زيارت تصويري 1 ...... جمعه 87/8/17
قصه ما و ارتباط با خدا ...... جمعه 87/8/17
   1   2   3   4      >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها