امروز وقتی که موبایلم رو روشن کردم یک پیغام رسیده بود

از مرکز تالیا که شما دو روز وقت دارید تا اعتبار خود را تمدید کنید

اگر نه موبایل بی موبایل !!

من هم مجبورم که از هر جا که می تونم برم و این پول رو تهیه کنم


* * *

عقربه ساعت ِ ذهنم زنگ زد گفت :

شما که این قدر برات مهمه که باید ظرف این دو روز اعتبارت رو تمدید کنی

به حساب خودت با خدا هم یک رسیدگی کن چون معلوم نیست اعتبارت کی تموم بشه ؟!

و به شما بگن : وقت تمام شد .

یاد یک حدیث خیلی ناب از امیر المومنین افتادم

ایشان می فرمایند:(نقل به مضمون )

( برای دنیایت طوری باش که تا ابد می خواهی زنده بمانی

و برای آخرتت آن گونه باش که انگار فردا رفتنی هستی )


خدایا اعتبار قلبمون را اونقدر زیاد کن که بتونیم مشکلات رو تحمل کنیم

و وقت ها مون رو زیاد کن تا با تو بیشتر صحبت کنیم

و قبل از اینکه اعتبار عمرمون تموم بشه امام زمان بیایند

خدایا ممنونم