حرف زدن با خدا یا دوستمون !

وقتی می خوایم عبادت و دعا کنیم
هر چی فکر می کنیم چیزی به فکرمون نمی یاد تا بگیم
امّا وقتی که می خوایم با دوستمون حرف بزنیم هیچ مشکلی نداریم!

وقت اضافی مسابقه ورزشی یا طولانی شدن مراسم مذهبی !

وقتی مسابقه ورزشی تیم محبوبمان
به وقت اضافه می کشه لذت می بریم و
از هیجان تو پوست خودمون نمی گنجیم
امّا وقتی که مراسم دعا و خطابه و نیایش طولانی تر
از حدش می شه شکایت می کنیم و آزرده خاطر می شیم!

یک ساعت نیایش یا 90 دقیقه فوتبال !

 یک ساعت دعا و نیایش به درگاه الاهی
دیر و طاقت فرسا میگذره
ولی 90 دقیقه فوتبال مثل برق و باد می گذره!

100 هزار تومان برای خدا یا خرید !

که 100 هزار تومان کمک در راه خدا
مبلغ بسیار هنگفتیه
امّا وقتی که با همون مقدار پول به خرید می ریم کم به چشم میاد!

1 ساعت فیلم یا 1 ساعت عبادت !

یه ساعت عبادت طولانی به نظر میاد
امّا یه ساعت فیلم دیدن به سرعت میگذره!

این متن را با کمی تغییر توسط خودم نوشتم البته اصل متن رو یکی از دوستان وبلاگی برام فرستاده بودند