در پست قبلی یکی از وبلاگ نویس ها یک شعر گذاشته بودند که مناسب دیدم اینجا بگذارم

کسی آرام می آید،نگاهش خیس عرفان است

قدمهایش پر از معنا، دلش از جنس باران است

کسی فانوس بر دستش، بسان نور می آید

امید قلب ما روزی ز راه دور می آید

منتظر مطالب شما هستم