گفتم قبل از اینکه ماه خدا شروع بشه

دومین پست نوشته های پازلی رو بگذارم

این دفعه چند تا کلمه داریم می خواهیم روابط شون رو بدونیم

کلمات خیلی آسون هستند اما مهم نحوه ارتباط این کلمات هست

فکر ،خیال ، دوستی (دوست داشتن)، دشمنی ، خدا ، زندگی ،خودم

همچنین می توانید چند تا جمله بنویسید و بعد ازش یه نتیجه بگیرید

استفاده از کلمات در جمله ها محدودیتی ندارد