تو عاشورا آینده خیلی ها رو گول زد مثل عمر سعد با اینکه تو بچگی اش هم بازی امام حسین بود 

خیلی ها هم آینده رو نخواستن و یاری امام خودشون رو انتخاب کردند مثل حر که جلوی امام حسین رو گرفته بود 

برا همین عمر سعد تو کودکی کنار امام بود و در بزرگی مقابل امام

ولی حر اول در مقابل امام بود ولی در آخر در کنار امام 

نتیجه :‌ اونهایی که عزاداری امام حسین رو زیاد جدی نمی گیرند (از روی نادانی) شاید آینده عوض بشن   و خیلی از ماها آینده تو این مجالس نباشیم 

خدا کنه مثل حبیب بن مظاهر - پیرمردی که از کوفه به یاری امام شتافته بود-

باشیم  که تو کربلا هم قبل از زیارت امام حسین بهش سلام می کنیم 

هم وقتی می خوای از امام خداحافظی کنی 

خلاصه داستانهای زندگی عجیبی تو عاشورا هست و متاسفانه کسی هم برای ما نقل نکرده 

پ.ن 1 : یکی از پیام های کربلا   از خود گذشتن و به امام رسیدن که نتیجه اش میشه درک حقایق و شناخت خدا 

پ.ن 2 : مسیحی ها برای حضرت ابوالفضل نذر می کنند ولی خیلی مسلمانها نذر رو هم قبول ندارند !!

فعلا همین