خیلی فکر کردم که چی بنویسم  بالاخره

 

به این حدیث از امام حسین علیه السلام برخورد کردم

 

خیلی جالب هست کار خدا دو دو تا چهار تا نیست تا این

 

بشر فسقلی بخواهد با قطعیت بگوید اگر این کار بکنم 

 

این جوری می شود برای همین هر چقدر علمش زیادتر هم بشه

 

باز هم با امّا و اگر حرف می زنه چون برای بشر همیشه

 

امکان اشتباه هست یه زمانی همین آدمها

 

می گفتند نمیشه از این کره خاکی بیرون رفت

 

این رو اونهایی گفتند که در زمان خودشون آخر علم و از این جور چیزها بودند

 

 ولی الان بایدبگیم ببخشید آقایون شما اشتباه کردید

 

حالا هم معلوم نیست چقدر دارند  اشتباه می کنند  و

 

کی می فهمند خدا عالمه ؟! 

 

 زیاد پر حرفی کردم  امّا  اون حدیث :

 

ایشان می فرمایند : خداوند 4 چیز را در 4 چیز

 

پنهان کرده است

 

1- خشنودی و رضایتش را در کارهای خوب

    

       پس کوچک مشمارید هیچ حسنه ای را شاید

 

رضای خدا در  آن باشد .

 

2- خشم خود را در گناهان

  

       پس هیچ گناهی را کوچک مشمارید

 

      که مبادا خشم خدا در آن باشد .

 

3- دوستان خود را در بین مردم

 

       پس هیچ احدی را کوچک مشمارید

 

       و حقیرش ندانید شاید او ولیّ خدا باشد .

 

4- اجابت کردن را در دعاها

 

      پس هیچ دعایی را کوچک مشمارید شاید

 

      همان دعا مستجاب باشد .

 

به نقل از کتاب نزهة النواظر   تألیف محدّث قمّی صاحب مفاتیح الجنان